Keystone logo
Pronađite svoju advokatsku

Pronađite svoj advokatski sertifikat

Šta proučavati
Gde studirati

Advokatskepotvrde, ilipotvrde o pravnim studijama, su sertifikat diplomirani nivo koji prenosi stručnost u izabranom predmetu ili oblasti. Zakonske potvrde su dizajnirane da poboljšaju razumevanje teorije prava i okvira pravnih sistema učenika. Pravni fakultet univerziteta najčešće nudi i dodeljuje advokatske potvrde.

Studenti mogu izabrati da popune advokatsku potvrdu iz više razloga. Za studente prava prve godine, advokatske potvrde mogu biti način prilagođavanja pravnog programa prema specifičnim akademskim interesima ili ciljevima karijere. Zakonske potvrde takođe mogu odobriti pristup višim nivoima pravnog obrazovanja, poput LLM-a. Neki poslodavci mogu povoljno gledati na advokatske potvrde kao osiguranje stručnosti kandidata i posvećenosti oblasti prava. U većini slučajeva prihvatanje programa advokatske potvrde zahteva da student prava bude student prava; međutim, neke potvrde su međudisciplinarne i mogu ih preduzeti studenti drugih predmeta kao što su posao ili medicina.

Potencijalni advokati mogu želeti da popune advokatsku potvrdu kako bi poboljšali svoje kvalifikacije i poboljšali svoje šanse za rad u odabranom polju. Zakonske potvrde se takođe mogu koristiti za karijeru pravnog savetnika, pravnog konsultanta ili šefa pravnog odeljenja u korporaciji ili poslu.

Ako ste student prava prve godine, možda ćete želeti da razmotrite advokatsku potvrdu. Sertifikati se mogu popuniti kroz program sa kojim ćete matrikulirati ili kroz posebnu instituciju. Neki univerziteti i pravni fakulteti nude advokatske potvrde na mreži ili putem programa učenja na daljinu. Ako razmišljate o advokatskoj potvrdi bez diplome prava, važno je osigurati da imate potrebne preduslove i kvalifikacije.

Novo dodani programi