Keystone logo
© University for Continuing Education Krems
University for Continuing Education Krems

University for Continuing Education Krems

University for Continuing Education Krems

Uvod

Centar za pravo intelektualne svojine, medija i inovacija University for Continuing Education Krems se fokusira na društveno relevantna pitanja koja proizlaze iz stalnog tehnološkog napretka, digitalizacije i srodnih društvenih promena. Glavne oblasti istraživanja su međunarodno, evropsko i austrijsko pravo o autorskim pravima, kao i prava industrijske svojine (zaštitni znak, dizajn i patent), medijsko pravo, zakon o zaštiti podataka, pravo konkurencije i područje poprečnog preseka inovacijskog prava. U kontekstu sve veće digitalizacije i umrežavanja u nacionalnom i međunarodnom kontekstu, dubinsko znanje i razumevanje prava intelektualne svojine, medija i inovacija su centralne ključne kvalifikacije. Shodno tome, Centar nudi specijalizovane univerzitetske programe za kontinuirano obrazovanje prilagođene specifičnim praktičnim zahtevima. Programi kontinuiranog obrazovanja Centra zasnivaju se na rezultatima naučnog istraživanja i orijentisani su ka visokim zahtevima kompetencija relevantne prakse.

Lokacije

Lokacije
 • Krems an der Donau

  Doktor-Karl-Dorrek-Straße,30, 3500, Krems an der Donau

  • facebook
  • linkedin
  • twitter
  • instagram
  • youtube

Programi

Pitanja